00:00 מערכת שעות חטיבה עליונה 16.01.2019  

1 פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
ביטול מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382, שטרימברג מיכל
רוזנר מושית - אנגלית 3 יח"ל (C)
406
ביטול תנ"ך 70 אחוז, בוחניק מורן
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (עזריאלי תאנה)
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי חיטה
ביטול תנ"ך 70 אחוז, כהן עליזה
אפשטיין אירינה - אנגלית 3 יח"ל (C)
408
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
אמסלם סיגלית - אזרחות
מתחם כו"ח 4
בר מעיין - שפת סימנים
1
2 ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
מדייסקי מרינה - חינוך
מתחם כו"ח 4
2
3 ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
כהן יוכי - אנגלית 3 יח"ל (A)
504 ב'
רוזנר מושית - אנגלית 3 יח"ל (C)
406
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (עזריאלי תאנה)
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי חיטה
גולן דונר היללה - אנגלית 3 יח"ל (C)
עזריאלי גפן
ביטול תנ"ך 70 אחוז, כהן עליזה
גלטמן-מרטין בלינדה - אומנות שימושית (התנסות) 30 אחוז
223
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - שימושית 70 אחוז
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
בלקר רווית - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ד'
ברוורמן אפרת - שפה
מתחם כו"ח 4
3
4 פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
ביטול חינוך גופני, פינטו יגיל אתי
ביטול חינוך גופני, סבן אברהם
 
ביטול תנ"ך 70 אחוז, ויזמן רחל
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (605)
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (עזריאלי תאנה)
גולן דונר היללה - אנגלית 3 יח"ל (C)
עזריאלי גפן
ביטול תנ"ך 70 אחוז, כהן עליזה
יום מרוכז אנגלית - יא'8 (222)
גלטמן-מרטין בלינדה - אומנות שימושית (התנסות) 30 אחוז
223
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
ברוורמן אפרת - היסטוריה
מתחם כו"ח 4
4
5
ביטול אנגלית 5 יח"ל (F), אפשטיין אירינה
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
ביטול אנגלית 5 יח"ל (F), אפשטיין אירינה
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
ביטול אנגלית 5 יח"ל (F), אפשטיין אירינה
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
ביטול אנגלית 5 יח"ל (F), אפשטיין אירינה
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
ביטול אנגלית 5 יח"ל (F), אפשטיין אירינה
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
ביטול היסטוריה 70, כהן סביר איילת
 
ביטול תנ"ך 70 אחוז, ויזמן רחל
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (605)
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (עזריאלי תאנה)
אייזנקוט אריאל - אומנות - עיצוב
501
יום מרוכז אנגלית - יא'8 (513)
יום מרוכז אנגלית - יא'8 (222)
גבאי אבי - אומנות שימושית (התנסות) 30 אחוז
222
ביטול אנגלית 5 יח"ל (F), אפשטיין אירינה
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
606
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D) - תלקיט
403
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מדייסקי מרינה - בעיות וחשיבה
מתחם כו"ח 4
5
6 לייב ז'קלין - תנ"ך 70 אחוז
405
זאדה טלי - חינוך
409
יוסף איתי - היסטוריה 70
403
לביא רות - תנ"ך 70 אחוז
608
יוסף לימור - היסטוריה 70
607
 
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (605)
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (עזריאלי תאנה)
אייזנקוט אריאל - אומנות - עיצוב
501
ביבס איילה - אנגלית 3 יח"ל (C)
507
יום מרוכז אנגלית - יא'8 (513)
יום מרוכז אנגלית - יא'8 (222)
גבאי אבי - אומנות שימושית (התנסות) 30 אחוז
222
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
503 ב'
גולדפרב חנה - לשון 70
606
  6
7 זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
 
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (605)
כהן חן - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
504 א'
ביבס איילה - אנגלית 3 יח"ל (A)
507
יום מרוכז אנגלית - יא'8 (513)
יום מרוכז אנגלית - יא'8 (222)
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
503 ב'
זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
גולדפרב חנה - לשון 70
  7
8 אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
 
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (605)
כהן חן - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
504 א'
יום מרוכז אנגלית - יא'8 (513)
יום מרוכז אנגלית - יא'8 (222)
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
503 א'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
403
  8
9 אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
403
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
403
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
403
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
403
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
403
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
 
תגבור מתמטיקה - יא' 7 (605)
 
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
403
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
  9
הודעות