00:00 מערכת שעות חטיבה עליונה 23.07.2018  

1 ריינשטיין יהודית - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
405
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
שטרימברג מיכל - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
221
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
שטרימברג מיכל - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
221
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
הרוש טלי - אזרחות
אווסקר נורית - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
406
הרוש טלי - אזרחות
אווסקר נורית - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
406
הכהן בן שמחון אדווה - לשון
עזריאלי - תמר
גולדפרב חנה - לשון
408
כהן חן - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי גפן
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
שטרימברג מיכל - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
221
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
שטרימברג מיכל - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
221
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
שורץ דפנה - תרגום לשפת סימנים
כהן אורנה - ה - היסטוריה
1
2 ריינשטיין יהודית - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
405
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
אווסקר נורית - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
406
הרוש טלי - אזרחות
חלמיסקי אלה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
602
אווסקר נורית - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
406
חזן אייל - אזרחות
510
הרוש טלי - אזרחות
גולדפרב חנה - לשון
408
הכהן בן שמחון אדווה - לשון
עזריאלי - תמר
כהן חן - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי גפן
אמרוסי שני - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי - רימון
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
403
זכי גילה - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
608
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
409
מילמן דוד - מתמטיקה 5 יח"ל - 035581
606
קבליק רינת - מתמטיקה 4 יח"ל - 035481
617
בנימין שנהב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035381
605
2
3 לנדר לילי - אנגלית (F)
608
קוסטה אמה שני - תנ"ך
409
גולן דונר היללה - אנגלית (D)
610
כהן יוכי - אנגלית (D)
602
אשכנזי שלמה - אנגלית (F)
617
שמעוני לילך - אנגלית (D)
605
גולן דונר היללה - אנגלית (D)
610
כהן יוכי - אנגלית (D)
602
אשכנזי שלמה - אנגלית (F)
617
שמעוני לילך - אנגלית (D)
605
גולן דונר היללה - אנגלית (D)
610
כהן יוכי - אנגלית (D)
602
שרעבי חגית - חינוך גופני
סבן אברהם - חינוך גופני
פינטו יגיל אתי - חינוך גופני
סבן אברהם - חינוך גופני
הכהן בן שמחון אדווה - לשון
עזריאלי - תמר
גולדפרב חנה - לשון
408
אמרוסי שני - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי - רימון
כהן חן - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי גפן
אשכנזי שלמה - אנגלית (F)
617
שמעוני לילך - אנגלית (D)
605
גולן דונר היללה - אנגלית (D)
610
גרין עפרה - אנגלית (F)
405
כהן יוכי - אנגלית (D)
602
שמעוני לילך - אנגלית (D)
605
גולן דונר היללה - אנגלית (D)
610
גרין עפרה - אנגלית (F)
405
לביא רות - תנ"ך
שורץ דפנה - תרגום לשפת סימנים
3
4 זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
אמסילי רעיה - ערבית
510
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
לוי דוד - משפט עברי א'
605
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
אמסילי רעיה - ערבית
510
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
לוי דוד - משפט עברי א'
605
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
ביטון ליאור - טלויזיה - השפה הקולנועית
512
אמסילי רעיה - ערבית
510
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
לוי דוד - משפט עברי א'
605
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
ביטון ליאור - טלויזיה - השפה הקולנועית
512
אמסילי רעיה - ערבית
510
ביליה טל - לשון
504 ב'
אבן שימול מאיר - אזרחות
406
ביליה טל - לשון
504 ב'
חזן אייל - אזרחות
407
שקד זיוה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
502
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
408
קוסטה אמה שני - תנ"ך
504 א'
כהן חן - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי גפן
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
לוי דוד - משפט עברי א'
605
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
ביטון ליאור - טלויזיה - השפה הקולנועית
512
אמסילי רעיה - ערבית
510
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
לוי דוד - משפט עברי א'
605
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
ביטון ליאור - טלויזיה - השפה הקולנועית
512
אמסילי רעיה - ערבית
510
4
5 הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
אמסילי רעיה - ערבית
510
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
אמסילי רעיה - ערבית
510
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
ביטון ליאור - טלויזיה - השפה הקולנועית
512
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
אמסילי רעיה - ערבית
510
ביטון ליאור - טלויזיה - השפה הקולנועית
512
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
אמסילי רעיה - ערבית
510
הרוש טלי - אזרחות
404
אבן שימול מאיר - אזרחות
406
הרוש טלי - אזרחות
404
חזן אייל - אזרחות
407
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
613
שקד זיוה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
408
קוסטה אמה שני - תנ"ך
203
בוחניק מורן - תנ"ך
504 א'
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
ביטון ליאור - טלויזיה - השפה הקולנועית
512
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
אמסילי רעיה - ערבית
510
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
ביטון ליאור - טלויזיה - השפה הקולנועית
512
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
אמסילי רעיה - ערבית
510
שורץ דפנה - כישורי חיים 5
6 זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
אמסילי רעיה - ערבית
510
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
אמסילי רעיה - ערבית
510
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
אמסילי רעיה - ערבית
510
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
אמסילי רעיה - ערבית
510
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
זר אביב גלית - לשון
405
בוחניק מורן - תנ"ך
504 א'
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
אמסילי רעיה - ערבית
510
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
605
כהן מיכל - מד"ח- סוציולוגיה
606
הורנשטיין מאור - מדעי המחשב
604
אמסילי רעיה - ערבית
510
טריפטו ז'קלין - ביולוגיה - עיוני
אשכול - מע' ג'
גולדפרב חנה - לשון
שורץ דפנה - תרגום לשפת סימנים
6
7 פרץ יעקב - מכטרוניקה
מרכז טכנולוגי - מעבדה - הסעה
מוזס תמי - תנ"ך
405
שוסטר אורלי - היסטוריה
409
אסרף שוש - לשון
605
פרץ יעקב - מכטרוניקה
מרכז טכנולוגי - מעבדה - הסעה
  אמיר אביה - לשון
508
הרוש טלי - אזרחות
402
אמסילי רעיה - לשון
504 א'
הרוש טלי - אזרחות
402
פינטו יגיל אתי - חינוך גופני
סבן אברהם - חינוך גופני
פינטו יגיל אתי - חינוך גופני
אמסלם יוסי - חינוך גופני
  פרץ יעקב - מכטרוניקה
מרכז טכנולוגי - מעבדה - הסעה
אמסלם סיגלית - היסטוריה
607
  7
8 רומר ענת - היסטוריה
405
אבן סימקין ילנה - אנגלית-סולמות
514
פליישר קרן - כימיה - מעבדה
אשכול - מע' ב'
פרץ יעקב - מכטרוניקה
מרכז טכנולוגי - מעבדה - הסעה
פליישר קרן - כימיה - מעבדה
אשכול - מע' ב'
אבן סימקין ילנה - אנגלית-סולמות
514
פליישר קרן - כימיה - מעבדה
אשכול - מע' ב'
פרץ יעקב - מכטרוניקה
מרכז טכנולוגי - מעבדה - הסעה
אבן סימקין ילנה - אנגלית-סולמות
514
פליישר קרן - כימיה - מעבדה
אשכול - מע' ב'
לוי ליטל - חינוך
504 א'
רוזנר מושית - חינוך
503 א'
אביסדריס דגנית - אנגלית (D+E)
408
אביסדריס דגנית - אנגלית (D+E)
408
אבן סימקין ילנה - אנגלית-סולמות
514
פליישר קרן - כימיה - מעבדה
אשכול - מע' ב'
פליישר קרן - כימיה - מעבדה
אשכול - מע' ב'
פרץ יעקב - מכטרוניקה
מרכז טכנולוגי - מעבדה - הסעה
  8
9 אבן סימקין ילנה - אנגלית-סולמות
514
פליישר קרן - כימיה - מעבדה
אשכול - מע' ב'
פרץ יעקב - מכטרוניקה
מרכז טכנולוגי - מעבדה - הסעה
רומר ענת - היסטוריה
405
  9
הודעות