00:00 מערכת שעות חטיבה עליונה 17.10.2018  

0                     0
1
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
שטרימברג מיכל - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
513
רוזנר מושית - אנגלית 3 יח"ל (C)
406
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי חיטה
בוחניק מורן - תנ"ך
עזריאלי - 15
אפשטיין אירינה -> חדר: 222
כהן עליזה - תנ"ך
עזריאלי - רימון
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
לוי דוד - משפט עברי א'
409
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
אמסלם סיגלית - אזרחות
מתחם כו"ח 4
בר מעיין - שפת סימנים
1
2
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
בוחניק מורן - תנ"ך
עזריאלי - 15
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי חיטה
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
לוי דוד - משפט עברי א'
409
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
מדייסקי מרינה - חינוך
מתחם כו"ח 4
2
3
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
כהן יוכי - אנגלית 3 יח"ל (A)
504 ב'
רוזנר מושית - אנגלית 3 יח"ל (C)
406
שקסתא מירב - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
עזריאלי חיטה
גולן דונר היללה - אנגלית 3 יח"ל (C)
עזריאלי תאנה
כהן עליזה - תנ"ך
עזריאלי - רימון
גלטמן-מרטין בלינדה - אומנות - התנסות
223
ביטול ביולוגיה - עיוני, בלקר רווית
ביטון ליאור - טלוויזיה - התנסות
אולפן א
פליישר קרן - כימיה
אשכול - מע' א'
אורן הילה - מדע וטכנולוגיה
אשכול - מע' ב'
מיזינסקי שוש - אומנות - תולדות האומנות
605
ויזמן רחל - משפט עברי ב'
409
קוטושיאנו פיקו - פיסיקה - מכניקה
608
ברוורמן אפרת - שפה
מתחם כו"ח 4
3
4 פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
פינטו יגיל אתי - חינוך גופני
סבן אברהם - חינוך גופני
גולן דונר היללה - אנגלית 3 יח"ל (C)
עזריאלי תאנה
גלטמן-מרטין בלינדה - אומנות - התנסות
223
כהן עליזה - תנ"ך
עזריאלי - רימון
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
ברוורמן אפרת - היסטוריה
מתחם כו"ח 4
4
5 מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
כהן סביר איילת - היסטוריה
503 א'
אייזנקוט אריאל - אומנות - עיצוב גרפי
501
גבאי אבי - אומנות - התנסות
222
מרציאנו מור - אנגלית 4 יח"ל (D)
אשכול - מע' ד'
פובימונסקי מיטל - אנגלית 4 יח"ל (D)
607
שמעוני לילך - אנגלית 5 יח"ל (F)
אשכול - מע' א'
אבן סימקין ילנה - אנגלית 5 יח"ל (F)
409
אפשטיין אירינה - אנגלית 5 יח"ל (F)
405
כהן יוכי - אנגלית 4 יח"ל (D)
606
כהן אורנה א - אנגלית 5 יח"ל (F)
608
מדייסקי מרינה - בעיות וחשיבה
מתחם כו"ח 4
5
6 לייב ז'קלין - תנ"ך
405
זאדה טלי - חינוך
409
יוסף איתי - היסטוריה
605
לביא רות - תנ"ך
608
יוסף לימור - היסטוריה
607
  אייזנקוט אריאל - אומנות - עיצוב גרפי
501
כהן חן - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
504 א'
גבאי אבי - אומנות - התנסות
222
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
503 ב'
גולדפרב חנה - לשון
606
  6
7 זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
  כהן חן - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
504 א'
ביבס איילה - אנגלית 3 יח"ל (A)
507
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
503 ב'
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
גולדפרב חנה - לשון
  7
8 אמסילי רעיה - ערבית
402
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
  ביבס איילה - אנגלית 3 יח"ל (C)
507
וזדנב טטיאנה - מתמטיקה 3 יח"ל - שאלון 035382
503 א'
אמסילי רעיה - ערבית
402
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
פירוז יעל - חינוך
608
  8
9 סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
    סיוון אהוד - מדעי המחשב - סייבר
אמסילי רעיה - ערבית
402
זאדה טלי - כימיה
אשכול - מע' ה'
סלע לואי כרמן - ביולוגיה - עיוני
405
  9
הודעות