00:00 מערכת שעות חטיבת ביניים 16.01.2019  

0                     0
1 תורג'מן כרמית - היסטוריה
413
מבחן מבחן במדעי המחשב = ח'2 לקבוצות:
מזרחי אמבר (502)
דבוש אורטל (512)
 
ביבס איילה - תרבות ישראל
609
סגרון יהודה - חינוך גופני
דניאל דקלה - חינוך גופני
דן לאון - אנגלית
613
מרציאנו מור - אנגלית
214
דיין דניאל - אסטרטגיות למידה
615
חביב ליטל - לשון
614
רוט פלנר שלי - תנ"ך
616
אסרף שוש - לשון
610
אייזנקוט אריאל - אומנות - עיצוב
501
1
2 מיטל רונית - ערבית
609
ולדמן אסנת - ערבית
504 ב'
כהן שני - ערבית
415
מיטל רונית - ערבית
609
ולדמן אסנת - ערבית
504 ב'
כהן שני - ערבית
415
מרציאנו מור - אנגלית
214
דן לאון - אנגלית
613
כורש שירי - מתמטיקה
616
בנימין שנהב - מתמטיקה
610
בטיטו ליטל - מתמטיקה
203
כורש שירי - מתמטיקה
616
בנימין שנהב - מתמטיקה
610
בטיטו ליטל - מתמטיקה
203
2
3
מבחן מבחן במדעי המחשב = ח'1 לקבוצות:
מזרחי אמבר (502)
דבוש אורטל (512)
 
בטש חגית - היסטוריה
414
כהן צורית <- מרציאנו מור (אשכול - מע' ה')
אביסדריס דגנית - אנגלית
415
ביבס איילה - אנגלית
609
כהן צורית <- מרציאנו מור (אשכול - מע' ה')
אביסדריס דגנית - אנגלית
415
ביבס איילה - אנגלית
609
זר אביב גלית - לשון
613
רוט פלנר שלי - תנ"ך
615
דיין דניאל - היסטוריה
614
כורש שירי - מתמטיקה
616
בטיטו ליטל - מתמטיקה
203
בנימין שנהב - מתמטיקה
610
כורש שירי - מתמטיקה
616
בטיטו ליטל - מתמטיקה
203
בנימין שנהב - מתמטיקה
610
אגיון אירית - אנגלית
214
3
4 ביליה טל - לשון
414
כהן צורית <- לנדר לילי (אשכול - מע' א')
ביבס איילה - אנגלית
609
אביסדריס דגנית - אנגלית
415
כהן צורית <- לנדר לילי (אשכול - מע' א')
ביבס איילה - אנגלית
609
אביסדריס דגנית - אנגלית
415
תורג'מן כרמית - היסטוריה
613
סגרון יהודה - חינוך גופני
סופר שרי - חינוך גופני
בטיטו ליטל - מתמטיקה
413
בנימין שנהב - מתמטיקה
610
כורש שירי - מתמטיקה
616
בטיטו ליטל - מתמטיקה
413
בנימין שנהב - מתמטיקה
610
כורש שירי - מתמטיקה
616
בן דוד עינב - ספרות
214
4
5 פירוז יעל - מתמטיקה
417
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
פירוז יעל - מתמטיקה
417
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
ביבס איילה - חינוך
609
פרטוש לירון - תרבות ישראל
415
ישראלי חדווה - לשון
615
דיין דניאל - תרבות ישראל
418
נסיר רנה - כישורי חיים
616
רוט פלנר שלי - תנ"ך
610
אגיון אירית - אנגלית
214
5
6 חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
פירוז יעל - מתמטיקה
417
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
פירוז יעל - מתמטיקה
417
  פרטוש לירון - היסטוריה
415
דניאל דקלה - חינוך גופני
סגרון יהודה - חינוך גופני
דיין דניאל - היסטוריה
614
אלון דנה - אנגלית
616
כהן אורנה א - אנגלית
610
אורסיאנו ניצן - אנגלית
420
אלון דנה - אנגלית
616
כהן אורנה א - אנגלית
610
אורסיאנו ניצן - אנגלית
420
נעים רוג'ר - חינוך גופני
סופר שרי - חינוך גופני
6
7 דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
פירוז יעל - מתמטיקה
417
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
פירוז יעל - מתמטיקה
417
            7
8   ביליה טל - ישראל 2048
414
                8
9 ביטון ליאור - אופניים במבט אישי ביטון ליאור - אופניים במבט אישי ביטון ליאור - אופניים במבט אישי ביטון ליאור - אופניים במבט אישי       ביטון ליאור - אופניים במבט אישי     9
הודעות