00:00 מערכת שעות חטיבת ביניים 27.04.2018  

0                   0
1 מזרחי אמבר - מדעי המחשב
601
זנו טלי - ספרות
420
ביליה טל - לשון
209
חביב ליטל - חינוך
419
בן דוד עינב - לשון
617
כהן דליה - פרטני
דנטה לאה <- מ"מ זהבי גלעד (211)
 
טובול סיגל -> חדר: 408
בלקר רווית <- אורסיאנו ניצן (619)
חודדי יעל -> חדר: 407
אפונסו ענת -> חדר: 607
 
טובול סיגל -> חדר: 408
בלקר רווית <- אורסיאנו ניצן (619)
חודדי יעל -> חדר: 407
אפונסו ענת -> חדר: 607
 
טובול סיגל -> חדר: 408
בלקר רווית <- אורסיאנו ניצן (619)
חודדי יעל -> חדר: 407
אפונסו ענת -> חדר: 607
 
1
2 זנו טלי - חינוך
420
עשור עטרת -> חדר: 507
אמרוסי שני - מתמטיקה
209
אוזן מרב - מתמטיקה
419
עשור עטרת -> חדר: 507
אמרוסי שני - מתמטיקה
209
אוזן מרב - מתמטיקה
419
בן דוד עינב - לשון
617
כהן דליה - מתי"א
אמסלם סיגלית - היסטוריה
211
בלקר רווית <- אורסיאנו ניצן (619)
טובול סיגל -> חדר: 408
חודדי יעל -> חדר: 407
אפונסו ענת -> חדר: 607
 
בלקר רווית <- אורסיאנו ניצן (619)
טובול סיגל -> חדר: 408
חודדי יעל -> חדר: 407
אפונסו ענת -> חדר: 607
 
בלקר רווית <- אורסיאנו ניצן (619)
טובול סיגל -> חדר: 408
חודדי יעל -> חדר: 407
אפונסו ענת -> חדר: 607
 
2
3
טריפטו ז'קלין -> חדר: 209
 
זנו טלי - תרבות ישראל
420
אמרוסי שני -> חדר: 418
עשור עטרת -> חדר: 507
אוזן מרב - מתמטיקה
419
אמרוסי שני -> חדר: 418
עשור עטרת -> חדר: 507
אוזן מרב - מתמטיקה
419
דן לאון - אנגלית
221
מרציאנו מור - אנגלית
617
אשכנזי שלמה - אנגלית
211
דן לאון - אנגלית
221
מרציאנו מור - אנגלית
617
אשכנזי שלמה - אנגלית
211
חודדי יעל -> חדר: 202
בלקר רווית <- מ"מ אמיר ברוך (אשכול - מע' ב')
אפונסו ענת -> חדר: 508
טובול סיגל -> חדר: 619
 
חודדי יעל -> חדר: 202
בלקר רווית <- מ"מ אמיר ברוך (אשכול - מע' ב')
אפונסו ענת -> חדר: 508
טובול סיגל -> חדר: 619
 
חודדי יעל -> חדר: 202
בלקר רווית <- מ"מ אמיר ברוך (אשכול - מע' ב')
אפונסו ענת -> חדר: 508
טובול סיגל -> חדר: 619
 
3
4 אוחיון משה - של"ח
420
טובול סיגל -> חדר: 510
 
זנו טלי - היסטוריה
419
אשכנזי שלמה - אנגלית
211
דן לאון - אנגלית
221
מרציאנו מור - אנגלית
617
אשכנזי שלמה - אנגלית
211
דן לאון - אנגלית
221
מרציאנו מור - אנגלית
617
אמרוסי שני - מתמטיקה
615
כהן ביטון דנה - מתמטיקה
418
חזן שירן - מתמטיקה
619
עשור עטרת - מתמטיקה
614
אמרוסי שני - מתמטיקה
615
כהן ביטון דנה - מתמטיקה
418
חזן שירן - מתמטיקה
619
עשור עטרת - מתמטיקה
614
אמרוסי שני - מתמטיקה
615
כהן ביטון דנה - מתמטיקה
418
חזן שירן - מתמטיקה
619
עשור עטרת - מתמטיקה
614
4
5                 חביב ליטל - לשון
418
5
6                   6
7                   7
8                   8
9                   9
הודעות