00:00 מערכת שעות חטיבת ביניים 17.10.2018  

0                   0
1 תורג'מן כרמית - היסטוריה
413
מזרחי אמבר - מדעי המחשב
502
דבוש אורטל - מדעי המחשב
512
סבן אברהם - חינוך גופני
סופר שרי - חינוך גופני
סגרון יהודה - חינוך גופני
דניאל דקלה - חינוך גופני
מבחן אנגלית - ח'5 לקבוצות:
דן לאון (613)
מרציאנו מור (214)
 
דיין דניאל - אסטרטגיות למידה
615
חביב ליטל - לשון
614
נסיר רנה <- מ"מ אביטל דהן (616)
 
אסרף שוש - לשון
415
1
2 דבוש אורטל - מדעי המחשב
512
מזרחי אמבר - מדעי המחשב
502
מיטל רונית <- מ"מ אמיר ברוך (609)
ולדמן אסנת - ערבית
504 ב'
כהן שני - ערבית
610
מיטל רונית <- מ"מ אמיר ברוך (609)
ולדמן אסנת - ערבית
504 ב'
כהן שני - ערבית
610
כורש שירי - מתמטיקה
616
כהן חן - מתמטיקה
415
בטיטו ליטל - מתמטיקה
203
כורש שירי - מתמטיקה
616
כהן חן - מתמטיקה
415
בטיטו ליטל - מתמטיקה
203
2
3 מזרחי אמבר - מדעי המחשב
502
דבוש אורטל - מדעי המחשב
512
בטש חגית - היסטוריה
414
אביסדריס דגנית - אנגלית
610
כהן צורית - אנגלית
413
ביבס איילה - אנגלית
609
אביסדריס דגנית - אנגלית
610
כהן צורית - אנגלית
413
ביבס איילה - אנגלית
609
זר אביב גלית - לשון
613
רוט פלנר שלי - תנ"ך
615
דיין דניאל - אסטרטגיות למידה
614
כורש שירי - מתמטיקה
616
בטיטו ליטל - מתמטיקה
203
כהן חן - מתמטיקה
415
כורש שירי - מתמטיקה
616
בטיטו ליטל - מתמטיקה
203
כהן חן - מתמטיקה
415
3
4 דבוש אורטל - מדעי המחשב
512
מזרחי אמבר - מדעי המחשב
502
ביליה טל - לשון
414
ביבס איילה - אנגלית
609
אביסדריס דגנית - אנגלית
610
כהן צורית - אנגלית
413
ביבס איילה - אנגלית
609
אביסדריס דגנית - אנגלית
610
כהן צורית - אנגלית
413
תורג'מן כרמית - היסטוריה
613
סגרון יהודה <- סופר שרי
סופר שרי - חינוך גופני
בטיטו ליטל - מתמטיקה
503 א'
כהן חן - מתמטיקה
415
כורש שירי - מתמטיקה
616
בטיטו ליטל - מתמטיקה
503 א'
כהן חן - מתמטיקה
415
כורש שירי - מתמטיקה
616
4
5 פירוז יעל - מתמטיקה
417
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
פירוז יעל - מתמטיקה
417
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
רוט פלנר שלי - תנ"ך
609
פרטוש לירון - תרבות ישראל
610
ישראלי חדווה - לשון
615
דיין דניאל - תרבות ישראל
418
נסיר רנה <- מ"מ אביטל דהן (616)
 
מזור מור - אסטרטגיות למידה
415
5
6 חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
פירוז יעל - מתמטיקה
417
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
פירוז יעל - מתמטיקה
417
  פרטוש לירון - היסטוריה
610
זר אביב גלית - תרבות ישראל
613
דיין דניאל - היסטוריה
614
כהן אורנה א - אנגלית
616
אלון דנה - אנגלית
420
אורסיאנו ניצן - אנגלית
415
כהן אורנה א - אנגלית
616
אלון דנה - אנגלית
420
אורסיאנו ניצן - אנגלית
415
6
7 דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
פירוז יעל - מתמטיקה
417
דניאלי בלהה - מתמטיקה
414
חלימיסקי אלה - מתמטיקה
413
פירוז יעל - מתמטיקה
417
  רוט פלנר שלי - תנ"ך
610
    7
8   ביליה טל - ישראל 2048
414
              8
9                   9
הודעות