00:00 מערכת שעות חטיבת ביניים 23.07.2018  

1 סבן אברהם - חינוך גופני
לאון מלכה - חינוך גופני
זנו טלי - תרבות ישראל
420
פורת משה - של"ח
209
גבאי אבי - אומנות
222
פרס עידו - תיאטרון
216
חודדי יעל - מדעים
אשכול - מע' ה'
אפונסו ענת - מדעים
אשכול - מע' ד'
טובול סיגל - מדעים
211
חודדי יעל - מדעים
אשכול - מע' ה'
אפונסו ענת - מדעים
אשכול - מע' ד'
טובול סיגל - מדעים
211
רדשקובסקי פולינה - אנגלית
618
ביבס איילה - אנגלית
501
אורסיאנו ניצן - אנגלית
619
דן לאון - אנגלית
418
רדשקובסקי פולינה - אנגלית
618
ביבס איילה - אנגלית
501
אורסיאנו ניצן - אנגלית
619
דן לאון - אנגלית
418
רדשקובסקי פולינה - אנגלית
618
ביבס איילה - אנגלית
501
אורסיאנו ניצן - אנגלית
619
דן לאון - אנגלית
418
1
2 אשכנזי שלמה - אנגלית
501
לנדר לילי - אנגלית
619
אפשטיין אירינה - אנגלית
420
אשכנזי שלמה - אנגלית
501
לנדר לילי - אנגלית
619
אפשטיין אירינה - אנגלית
420
ביליה טל - לשון
209
פרס עידו - תיאטרון
216
גבאי אבי - אומנות
222
אמסלם סיגלית - היסטוריה
618
כהן דליה - מתי"א
דניאל דקלה - חינוך גופני
אמסלם יוסי - חינוך גופני
פורת משה - של"ח
418
2
3 שטרימברג מיכל - מתמטיקה
415
חלמיסקי אלה - מתמטיקה
420
זכי גילה - מתמטיקה
501
שטרימברג מיכל - מתמטיקה
415
חלמיסקי אלה - מתמטיקה
420
זכי גילה - מתמטיקה
501
חודדי יעל - מדעים- מצויינות
אשכול - מע' ה'
אפונסו ענת - מדעים
419
הלפרין עידן - חינוך גופני
סספורטס איילה - חינוך גופני
כהן דליה - מתי"א
אמיר אביה - לשון
211
רוזן ליאת - ספרות
604
מלכה צביה - ספרות
619
כהן ביטון דנה - כישורי חיים
418
3
4 תורג'מן כרמית - היסטוריה
501
נעים רוג'ר - חינוך גופני
סופר שרי - חינוך גופני
ולדמן אסנת - ערבית
508
כהן דליה - מתי"א
כהן שני - ערבית
419
מיטל רונית - ערבית
209
ולדמן אסנת - ערבית
508
כהן דליה - מתי"א
כהן שני - ערבית
419
מיטל רונית - ערבית
209
אשכנזי שלמה - אנגלית
211
דן לאון - אנגלית
415
מרציאנו מור - אנגלית
617
אשכנזי שלמה - אנגלית
211
דן לאון - אנגלית
415
מרציאנו מור - אנגלית
617
אמרוסי שני - מתמטיקה
618
כהן ביטון דנה - מתמטיקה
418
חזן שירן - מתמטיקה
619
עשור עטרת - מתמטיקה
413
אמרוסי שני - מתמטיקה
618
כהן ביטון דנה - מתמטיקה
418
חזן שירן - מתמטיקה
619
עשור עטרת - מתמטיקה
413
אמרוסי שני - מתמטיקה
618
כהן ביטון דנה - מתמטיקה
418
חזן שירן - מתמטיקה
619
עשור עטרת - מתמטיקה
413
4
5 פורת משה - של"ח
501
זנו טלי - תנ"ך
420
ולדמן אסנת - ערבית
508
מיטל רונית - ערבית
209
כהן דליה - מתי"א
כהן שני - ערבית
419
ולדמן אסנת - ערבית
508
מיטל רונית - ערבית
209
כהן דליה - מתי"א
כהן שני - ערבית
419
דן לאון - אנגלית
415
מרציאנו מור - אנגלית
617
אשכנזי שלמה - אנגלית
211
דן לאון - אנגלית
415
מרציאנו מור - אנגלית
617
אשכנזי שלמה - אנגלית
211
כהן ביטון דנה - מתמטיקה
418
חזן שירן - מתמטיקה
619
עשור עטרת - מתמטיקה
413
אמרוסי שני - מתמטיקה
618
כהן ביטון דנה - מתמטיקה
418
חזן שירן - מתמטיקה
619
עשור עטרת - מתמטיקה
413
אמרוסי שני - מתמטיקה
618
כהן ביטון דנה - מתמטיקה
418
חזן שירן - מתמטיקה
619
עשור עטרת - מתמטיקה
413
אמרוסי שני - מתמטיקה
618
5
6 לנדר לילי - אנגלית
614
אפשטיין אירינה - אנגלית
616
אשכנזי שלמה - אנגלית
501
לנדר לילי - אנגלית
614
אפשטיין אירינה - אנגלית
616
אשכנזי שלמה - אנגלית
501
חודדי יעל - מדעים- מצויינות
אשכול - מע' א'
הורוביץ (מירזאי) נעמה - גיאוגרפיה
419
פורת משה - של"ח
617
כהן דליה - מתי"א
הלפרין עידן - חינוך גופני
דניאל דקלה - חינוך גופני
רדשקובסקי פולינה - אנגלית
618
אורסיאנו ניצן - אנגלית
619
ביבס איילה - אנגלית
615
דן לאון - אנגלית
418
רדשקובסקי פולינה - אנגלית
618
אורסיאנו ניצן - אנגלית
619
ביבס איילה - אנגלית
615
דן לאון - אנגלית
418
רדשקובסקי פולינה - אנגלית
618
אורסיאנו ניצן - אנגלית
619
ביבס איילה - אנגלית
615
דן לאון - אנגלית
418
6
7 דיין דניאל - אומנות
222
פרס עידו - תיאטרון
216
דניאל דקלה - חינוך גופני
הלפרין עידן - חינוך גופני
מרציאנו מור - אנגלית
617
דן לאון - אנגלית
613
מרציאנו מור - אנגלית
617
דן לאון - אנגלית
613
אורסיאנו ניצן - אנגלית
619
ביבס איילה - אנגלית
618
אורסיאנו ניצן - אנגלית
619
ביבס איילה - אנגלית
618
אורסיאנו ניצן - אנגלית
619
ביבס איילה - אנגלית
618
7
8 טריפטו ז'קלין - מדעים
404
טובול סיגל - מדעים
420
            8
9                   9
הודעות